สวนดุสิตโพล: การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Tuesday July 7, 2020 08:36 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ของไทย ณ วันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลากว่า 30 วันติดต่อกัน ในขณะที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 อนุญาตให้เปิดกิจการและทำกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับบ้าน รวมถึงการท่องเที่ยว จึงขอให้ระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
1.ความวิตกกังวลของประชาชน กับ สถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 30 วัน
อันดับ 1  กังวลลดลง                            52.93%
อันดับ 2  กังวลเหมือนเดิม                          29.94%
อันดับ 3  ไม่กังวล                             12.44%
อันดับ 4  กังวลมากขึ้น                            4.69%

2.ประชาชนคาดหวังอยากจะให้โควิด-19 ของไทยเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อใด?
อันดับ 1  ภายในสิ้นปี 2563                          39.40%
อันดับ 2  กลางปี 2564                           27.95%
อันดับ 3  ปลายปี 2564                           23.90%
อันดับ 4  ไม่แน่ใจ คาดเดายาก /อาจดีขึ้นเมื่อค้นพบวัคซีน               8.75%

3.ประชาชนมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1  สวมหน้ากากอนามัย                         94.77%
อันดับ 2  ล้างมือบ่อย ๆ                           88.19%
อันดับ 3  เว้นระยะห่างทางสังคม                        81.24%
อันดับ 4  ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง                     79.80%
อันดับ 5  ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก                     76.92%

4.หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการฟื้นฟูอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1  ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด                  77.55%
อันดับ 2  มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง          71.78%
อันดับ 3  เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ                     69.43%
อันดับ 4  ช่วยเหลือคนตกงาน                         65.64%
อันดับ 5  ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ                   57.26%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลลดลง ร้อยละ 52.93 โดยประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563 ร้อยละ 39.40 คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 94.77 รองลงมาคือ ล้างมือบ่อย ๆ ร้อยละ 88.19 หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด ร้อยละ 77.55 และมีมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 71.78

กล่าวโดยสรุปประชาชนถึงแม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดลง แต่ก็ยังอยากให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รวมถึง ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วย

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ