สวนดุสิตโพล: “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday May 18, 2020 10:08 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดนเลิกจ้าง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหนี้สินยังคงมีอยู่ทุกวัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19

1. “รายได้ – หนี้สิน – เงินออม” ของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาด กับ ณ วันนี้

ข้อ  รายการ	  ความเปลี่ยนแปลง   ภาพรวม
1  รายได้ประจำ    ลดลง	    25.16%
2  รายได้พิเศษ	    ลดลง	    35.38%
3  เงินออม	    ลดลง	    27.91%
4  หนี้สิน	    เพิ่มขึ้น     25.07%

2. “5 รายจ่าย” ที่เพิ่มขึ้น คือ

อันดับ รายจ่าย	              ความเปลี่ยนแปลง	  ภาพรวม
1   ค่าน้ำ-ค่าไฟ	            เพิ่มขึ้น	  68.53%
2   โทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต       	  เพิ่มขึ้น	  44.89%
3   อาหารและเครื่องดื่ม          	  เพิ่มขึ้น	  40.27%
4   ยารักษาโรค/ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ	  เพิ่มขึ้น	  20.18%
5   บริจาค ทำบุญ	            เพิ่มขึ้น	  14.22%

3. “5 รายจ่าย” ที่ลดลง คือ

อันดับ รายจ่าย	              ความเปลี่ยนแปลง	  ภาพรวม
1   ค่าเดินทาง ค่ารถ ค่าเรือ /น้ำมัน	     ลดลง      60.62%
2   เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม	            ลดลง	      42.31%
3   ท่องเที่ยว พักผ่อน	            ลดลง      41.51%
4   เสี่ยงโชค ล็อตเตอรี่ หวย     	     ลดลง	      38.67%
5   เครื่องประดับ /น้ำหอม	         ลดลง      34.31%

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ