สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday November 11, 2019 08:07 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกได้ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ประชาชนคนไทย ที่ติดตามการประชุมครั้งนี้ต่างก็มุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การจัดประชุมดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35
สวนดุสิตโพล: “การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน
อันดับ 1  ค่อนข้างสนใจ                        41.24%
เพราะ ได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ สื่อไทยและต่างประเทศ
นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง อยากรู้ว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้าง
หวังว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่ค่อยสนใจ                        24.16%
เพราะ ไทยเคยจัดประชุมมาแล้วหลายครั้ง บางประเทศไม่ส่งผู้นำเข้าร่วม
ไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจ ฯลฯ
อันดับ 3  สนใจมาก                         21.23%
เพราะ มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทย
และอาเซียนโดยตรง เป็นการประชุมสำคัญระดับโลก ประเทศไทยได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ฯลฯ
อันดับ 4  ไม่สนใจ                          13.37%
เพราะ เป็นเรื่องไกลตัว สนใจเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่มากกว่า
ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ได้ ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชน “ประทับใจ/พอใจ” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1  การจัดงานสำเร็จด้วยดี เป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่มีสถานการณ์วุ่นวาย      46.98%
อันดับ 2  มีการลงนามร่วมกัน ผลักดันเรื่องสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง    31.99%
อันดับ 3  ผู้แทนแต่ละประเทศมาร่วมงาน ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในภูมิภาคอาเซียน  28.64%

3. สิ่งที่ประชาชน “เป็นห่วง/กังวล” จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1  ไม่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุม   49.12%
อันดับ 2  ประเทศไทยอาจเสียเปรียบในบางข้อตกลง ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  29.24%
อันดับ 3  การเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วงระหว่างการจัดประชุม          23.68%

4. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1  ได้ประโยชน์อยู่บ้าง                      44.35%
เพราะ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เผยแพร่ชื่อเสียง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้น
ช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้หลายเรื่อง ฯลฯ
อันดับ 2  ได้ประโยชน์มาก                       25.80%
เพราะ เป็นการกระชับสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย
นั้นมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่ค่อยได้ประโยชน์                      19.41%
เพราะ จัดการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเห็นผลช้า ต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการ แม้มีการลงนามร่วมกันแต่ก็ยังพบปัญหาที่รอการแก้ไข
อีกมาก ฯลฯ
อันดับ 4  ไม่ได้ประโยชน์                       10.44%
เพราะ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นทั่วโลก แม้แต่ประเทศมหาอำนาจ
ก็ยังประสบปัญหา ยังไม่เห็นทางออก ฯลฯ

5. ประโยชน์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการประชุมครั้งนี้ คือ
อันดับ 1  การลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   60.67%
อันดับ 2  สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าว ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น          30.79%
ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
อันดับ 3  ได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศ การเจรจาตกลงร่วมกัน   28.31%

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ