ภาพข่าววศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” ณ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวทั่วไป Friday August 7, 2020 10:21 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” ณ จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางเจนจิรา สุขสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการหมักอาหารให้ปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย

เทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้อัตราการว่างงานของประชาชนและหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ทั้งนี้ วศ. อว. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก และมีความต้องการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ แตงกวาดองด้วยวิธีซูสวีด (Sous – vide) และริคอตต้าชีส (Ricotta Cheese) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ