คาสิโอ จับมือมูลนิธิครูของแผ่นดิน และเซ็นทรัลเทรดดิ้ง ร่วมหนุนเด็กไทย เก่งคณิตศาสตร์ จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 "CASIO Math Competition 2019"

ข่าวทั่วไป Friday February 21, 2020 16:40 —ThaiPR.net

คาสิโอ จับมือมูลนิธิครูของแผ่นดิน และเซ็นทรัลเทรดดิ้ง ร่วมหนุนเด็กไทย เก่งคณิตศาสตร์ จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มายด์ พีอาร์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 "CASIO Math Competition 2019" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กไทยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์
นายโคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า คาสิโอได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น และให้นักเรียนรู้สึกสนุกเวลาเรียนคณิตศาสตร์
สำหรับในปีนี้ได้จัดการแข่งขันในกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และอีก 2 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการจัดงานในต่างจังหวัดเป็นปีแรก
นายโคจิ กล่าวต่อว่า "ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอยู่แล้ว สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการนำเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มาใช้สำหรับการเรียนการสอน คาสิโอจึงเริ่มต้นทำงานร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดินในการอบรมครูจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมกว่า 700 ท่าน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญของคุณครูในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้"
"ปัจจุบัน การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญในฐานะหนึ่งในสาขาวิชาที่มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาชาติ เห็นได้จากแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ และเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จัดเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเรียนรู้" ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน กล่าว
ด้านนายจักรกริช เมตตพันธ์ ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 (CASIO Math
Competition 2019) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง
ความแตกต่างของการจัดงานครั้งที่ 2 คือเรื่องของการออกแบบโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการออกโจทย์ที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กให้มีความรู้การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับต่อยอดการเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียนมากขึ้น
สำหรับผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้นเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ด.ช.พัทธดนย์ เพิ่งพินิจ และ ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ กล่าวว่า "รู้สึกดีใจมากที่ได้รับชนะและรับรางวัลในครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมาแข่งขันได้เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองด้วยการฝึกการใช้เครื่องคิดเลข พวกเราคิดวิธีการกดเครื่องคิดเลขว่าจะต้องทำอย่างไร เมื่อได้รับโจทย์ ด้วยการหาโจทย์มาทดลองทำกับเครื่องคิดเลข เมื่อได้รับโจทย์พวกเราจะหาวิธีในการใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ โดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวและฝึกซ้อมประมาณ 1 เดือน"
ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นของ นาย วรัชญ์ พาลพ่าย และนายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ นาย วรัชญ์ พาลพ่าย เปิดเผยว่า "เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน พอได้รับรางวัลรู้สึกดีใจมากครับ เป็นอีกประสบการณ์หนึ่ง ซึ่งการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขคาสิโอ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคิดเลขและได้ฝึกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในเครื่องคิดเลข เป็นการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ที่สามารถฝึกการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการทำงานของทีม และยังสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนได้"
"การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท คาสิโอ ในแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและยึดปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของคาสิโอ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ" นายโคอิจิ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ