ม.สวนดุสิต รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างจิตสำนึก

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสถานศึกษาที่เข้ารับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การประกวด อาทิ มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัย มีมาตรการดูแลเกี่ยวกับอัคคีภัย ไฟฟ้า สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ฯลฯ ในปีนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 2,207 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น 1 ใน 843 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ