โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับลูกพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษ 21 ม.สวนดุสิตสร้างพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ไว้รองรับครบถ้วน

ข่าวทั่วไป 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จากการเปิดเผยของรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถึงความพร้อมของการพัฒนาครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับ นศ.คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนั้น คุณครู ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต้องเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัย ได้สร้างพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ไว้รองรับครูผู้สอน มีโปรแกรมเรียนภาษา English Discovery Online ไว้สำหรับเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน และยังรับครูต่างประเทศเพิ่มขึ้น กระบวนการเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องยาก หากคุณครูรู้จักพัฒนาตนเอง ฝึกฝน และปรับตัว ให้ทันกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ได้เปิดเผยให้ทราบว่า ทาง มหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายในการประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เข้าร่วมรับฟังนโยบายปฏิบัติ ว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทุกแห่ง จะดำเนินการสอดคล้องและมีทิศทางไปทางเดียวกันกับคณะครุศาสตร์ เพราะปัจจุบัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น 4 ปี โดยเน้นเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มุ่งผลิตบัณฑิตครูรองรับโรงเรียน 2 ภาษา หรือโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ใช้โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ นศ.ที่จะจบออกไปเป็นครู


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ