'สุขุม'ไอเดียบรรเจิด เตรียมส่งเสริมความรู้ทักษะนศ.มสด. เล็งเปิดรายวิชาเลือกเสรีพระเครื่องให้ผู้สนใจได้เรียน

ข่าวทั่วไป 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยภายหลังเสร็จจากการ จัดงานเสวนาคุยสร้างสรรค์ : พระเครื่อง "พุทธคุณ" กับ "พุทธพาณิชย์" ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาชั้นนำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น กระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ทำให้ มสด. เล็งที่จะเปิดรายวิชาเลือกเสรี พระเครื่องให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยเกิดแรง สนับสนุนจากผลการสำรวจความคิดเห็น ผู้สนใจเรื่องพระเครื่องที่สวนดุสิตโพลลง พื้นที่เก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นรายวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษา ที่มีความสนใจด้านพระเครื่อง โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรภายใน และเครือข่ายสมาคมพระเครื่องเพื่อผลิตรายวิชาเลือกเสรีในอนาคต บรรยายใต้ภาพ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวต่อไป อีกว่า องค์ความรู้ในเรื่องของ พระเครื่อง มีหลากหลายประเด็นที่ต้องได้รับการ เรียนรู้ อาทิ วิธีการสังเกตดูพระแท้ หรือ พระปลอม, การกำหนดราคาให้เช่า, ที่สุด ของพระเครื่อง, ความแตกต่างระหว่าง พระเครื่อง "พุทธคุณ" กับ "พุทธพาณิชย์" และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ ในด้านต่างๆ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพระเครื่อง ที่นำมา ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นวงการ ตลาดพระเครื่อง อย่างพร้อมมูล โดยจะ นำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นรายวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษา ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ