DBS DENLA BRITISH SCHOOL ตอกย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่การสอนทักษะชีวิต กรุยทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

ข่าวทั่วไป Wednesday February 19, 2020 10:01 —ThaiPR.net

DBS DENLA BRITISH SCHOOL ตอกย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่การสอนทักษะชีวิต กรุยทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า

- ติวเข้มนักเรียนตั้งแต่ Year 5-9 ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ
- เน้นการสร้างคอมมิวนิตี้เด็กหัวกะทิ มุ่งปั้นผู้นำระดับโลก
DBS DENLA BRITISH SCHOOL โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกด้วยหลักสูตร Enhanced British Curriculum เน้นเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับทักษะชีวิตอันโดดเด่น เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบ IGCSE และ A Level ได้คะแนนสูงๆ กรุยทางสู่การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่ DBS นั้นนอกจากจะสอนโดยครูที่เป็นเจ้าของภาษาจากอังกฤษ 100% แล้ว (นอกจากวิชาภาษาไทยและจีนแมนดาริน) ครูที่นี่ยังมีประสบการณ์สูงและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนและติวนักเรียนอย่างเข้มข้นสำหรับการสอบ IGCSE และ A Level นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตร Enhanced British Curriculum พร้อมผลการสอบ A Level ที่ยอดเยี่ยม ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นในการเรียนปีหนึ่งของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา เพราะรากฐานทางวิชาการในวิชานั้นๆของนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้มีความแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว ดังนั้นหลักสูตร Enhanced British Curriculum จึงนับเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ยุโรป และแคนาดา
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ "Nurturing Global Leaders" DBS จึงมุ่งมั่นในการสร้างผู้นำที่เป็นเลิศทางวิชาการพร้อมกับการฟูมฟักนักเรียนสู่การเป็นผู้นำระดับโลก DBS ให้การศึกษาเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่างๆแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เมื่อเติบใหญ่ นี่เป็นส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่เด็กๆ ซึ่ง DBS ได้วางเส้นทางการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศให้แก่นักเรียนได้
ด้วยความที่ภาษาอังกฤษนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท DBS ซึ่งใช้หลักสูตรของระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารทุกวันและในทุกห้องเรียน โดยเด็กเล็กที่เรียนภาษาอังกฤษที่ DBS จะมีสำเนียงการพูดแบบเจ้าของภาษา และยังรวมถึงวิชาภาษาจีนแมนดารินด้วยเช่นกัน
บันไดสู่ความสำเร็จ สำหรับนักเรียนชั้น Year 5-13
นักเรียน Year 5-6 จะต้องเรียนทุกรายวิชากับครูผู้ชำนาญการ และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เช่น World Scholar's Cup เป็นต้น นักเรียนยังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วม สโมสรคาร์ทีเซียน (Cartesian) สโมสรที่รวบรวมเด็กที่มีความสามารถสูงด้านคณิตศาสตร์ โปรแกรมบีคอน (Beacon) สำหรับนักเรียนผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์และความอุตสาหะ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เข้าร่วมคลับช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Club) และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร (CCAs) ที่มีให้เลือกมากมายทั้งดนตรี, ศิลปะ, การแสดง, กีฬา
เมื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้น Year 7-8 จะได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Model United Nations และได้ฝึกอภิปราย วิเคราะห์ ความคิดเห็น และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำ และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน "Nurturing Global Leaders"
เมื่อเข้าสู่ Year 9 จะเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อของนักเรียน ในชั้นปี Year 9 นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่จะสอบ IGCSE หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับครูและหัวหน้าวิชาแขนงต่างๆ ครูจะแชร์ประสบการณ์ของตนเองเมื่อครั้งที่ยังเป็นนักเรียนให้ได้รับฟังสำหรับนักเรียนชั้น Year 10 จะได้รับกายกระดับความเข้มข้นทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE ส่วนนักเรียนชายจะต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารหลักสูตรทหารรักษาดินแดน (ร.ด.) ในชั้น Year 10 นี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำและรับการประเมินด้านวิชาชีพ นักเรียนต้องเริ่มสร้างเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต รวมทั้งเริ่มหาประสบการณ์การทำงานจริงด้วย
ในชั้น Year 11 นักเรียนจะต้องเลือกเรียน AS Level สำหรับการเรียนในชั้นปี Year 12 และจะต้องทบทวนข้อสอบ IGCSE สำคัญๆในช่วงท้ายปีของชั้น Year 11
เมื่อถึงชั้นปี Year 12 เส้นทางการเรียนสายวิชาการของนักเรียนจะเข้มข้นกับการเรียน AS Levels เพื่อเตรียมตัวสู่การสอบ A Level นักเรียนชั้น Year 12 และ Year 13 จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง การฝึกทักษะการเขียนเรียงความ และการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวิชาเฉพาะสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย เช่น Oxbridge (UK), BMAT (UK), UKCAT (UK), ACT (USA), SATs (USA) พร้อมหาประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย
อย่างไรก็ดี เด็ก ๆ จะได้รับการสอนให้ตระหนักว่า การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น "ทักษะชีวิต" ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน และ DBS ก็มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ให้นักเรียนของเราทุกคน ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญดังกล่าวคือ มารยาท ความกตัญญูรู้คุณ การเคารพตนเองและผู้อื่น ความอดทน มีเมตตา การรู้จักผ่อนปรนประนีประนอม ความมุ่งมั่น ความอุตสาหะ ความใฝ่รู้ ทัศนคติที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ไม่กลัวหรือย่อท้อต่ออุปสรรค และใฝ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Growth Mindset)
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีจุดยืนทางการศึกษาที่ชัดเจนในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่ DBS DENLA BRITISH SCHOOL คือ โรงเรียนที่มุ่งมั่นเพื่อสานต่อความฝันของเด็ก ๆ และผู้ปกครองให้เป็นจริง
#DBS # DenlaBritishSchool #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ