คมนาคม สรุปโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง EEC เฟส 2 ใน 1 เดือนก่อนชงกพอ.เดินหน้า

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday June 3, 2020 09:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 มีมติทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีโครงการรวมทั้งสิ้น 168 โครงการ วงเงินลงทุน จำนวน 9.89 แสนล้านบาท จัดอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน (ปี 60-61) จำนวน 99 โครงการ ระยะกลาง (ปี 62-64) จำนวน 62 โครงการ และระยะต่อไป ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป จำนวน 7 โครงการ

รวมถึงหารือแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 กรอบระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 65-70 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีแนวทางการกำหนดโครงการ/มาตรการของแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเดินทางของบุคคล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาประตูเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ EEC

เบื้องต้นได้มีการนำเสนอแผนงานจำนวน 106 โครงการ วงเงินลงทุน 2.53 แสนล้านบาท โดยที่ประชุมให้ทบทวนแผนงานให้เหมาะสม และให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คัดกรองโครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดของที่ประชุม จากนั้นจะต้องเวิร์กช็อปกับภาคเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและภาคประชาชน เพื่อปรับแผนให้สะท้อนผลประโยชน์โดยตรงกับ EEC เพื่อให้ได้เม็ดเงินลงทุนที่เหมาะสม และรายงานต่อที่ประชุมภายใน 1 เดือน เพื่อสรุปแผนและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

สำหรับหลักการของโครงการในระยะ 2 คือ โอนโครงการจากระยะแรกที่ยังไม่ได้เริ่มมาดำเนินการมาดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง , คัดเลือกโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งใหม่ ที่จำเป็นและตอบโจทย์ในการสนับสนุนโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เป็นต้น นอกจากนี้จะเน้นโครงการด้านเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ที่เป็นการบริหารจัดการระบบ E-Logistic เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการที่จะมีการบรรจุในแผนระยะ 2 ได้แก่ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการเดินทางเพื่อส่งเสริมขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถแทรมป์เมืองพัทยา หรือ โครงการขนส่งมวลชนสาธารณะที่เชื่อมเข้าสู่เมือง พื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ