คลังชงครม.ยกเว้นภาษีเงินได้สนับสนุนมาตรการ"ชิมช้อปใช้"/ก.เกษตรฯ เสนอเก็บค่าชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 09:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรับบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้จะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน

โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีจะชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์วันคนพิการสากลประจำปี 2562 เนื่องใน "วันคนพิการสากล" และพร้อมติดเข็มสัญลักษณ์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562, ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ,

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน, แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579, การขออนุติวงเงินราคากลางและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก,

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน, คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ,

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน, ร่างกฎกระทรวงกำหนดการทำประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ, ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ, การระงับโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562,

กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 และเมื่อวันที่ 7 ต.ค.62


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ