นายกรัฐมนตรีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วม “รวมไทยสร้างชาติ”

ข่าวทั่วไป Thursday August 6, 2020 13:25 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นประเทศไทย: ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นประเทศไทย: ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” ซึ่งเป็นเวทีสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐทั้งของไทยและต่างประเทศที่จะสื่อสารให้ทราบถึงทิศทางนโยบายการฟื้นฟูประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศภายใต้วิถีปกติใหม่(New Normal)

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พร้อมย้ำว่า การมีสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศ เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงในทุกแง่มุมให้ทราบ และให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สะท้อนความต้องการของประชาชน จะช่วยสร้างความเข้าใจ บรรเทาความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

อีกมิติหนึ่งที่สำคัญ คือ พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องทำนุบำรุงให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการพลิกฟื้นประเทศไปสู่ความมั่นคงให้ได้เร็วที่สุด ไทยต้องหันกลับมาเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศให้แข็งแกร่ง เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนของประชาชน การสนับสนุนเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดการหนี้เดิมที่มีอยู่ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงของการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้ตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท เพื่อพยุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพในระยะเร่งด่วน โดยการจัดสรรเงินนี้ คาดว่าจะช่วยดำเนินการตามแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งจะเอื้อให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกลับมาได้ ตลอดจนเพื่อดำเนินแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นแรงส่งในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย รวมถึงรองรับการดำเนินชีวิตเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นโครงการที่จะสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยพลิกฟื้น ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการต่อเนื่องด้านสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รอบสองควบคู่ไปด้วย

นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า รัฐบาลจะเร่งปรับปรุงวิธีการทำงานภาครัฐและให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลผ่านการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลในการแก้ไขและพัฒนาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ควรต้องใช้วิกฤตครั้งนี้ เป็นโอกาสในการพลิกฟื้นประเทศให้กลับมา ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งต้องการความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนในการ “รวมไทยสร้างชาติ” ภายใต้วิกฤตนี้ ฟันฝ่าไปด้วยกัน “วันนี้เราต้องรอด วันหน้าเราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม” พร้อมเร่งฟื้นฟู เรียนรู้ และร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคดีที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย ด้วยการทำงานที่เป็นอิสระและมีจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ตนเองยืนยันได้ผลักดันการดำเนินคดี อย่างโปร่งใส ชัดเจน และได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นเรื่องท้าทายกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมาย พร้อมจะดำเนินการภายหลังคณะกรรมการที่อิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ข้อสรุป จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ อวยพรบริษัทบางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ประสบความสำเร็จพร้อมถ่ายภาพร่วม ก่อนเดินทางกลับ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ