ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวทั่วไป 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:18 น. —สำนักโฆษก

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.30 น. ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้ รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีพัฒนาการที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับประชาชน ซึ่งคนไทยนิยมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับต้น ๆ พร้อมชื่นชมความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้ง ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของไทย รัฐบาลไทยยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือทวิภาคีให้มีพัฒนาการที่ครอบคลุมและเกิดผลเป็นรูปธรรม ในทุกมิติ ที่มา: http://www.thaigov.go.th

ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าพบแม้จะมีภารกิจมาก ยินดีที่ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลากว่า 4 ปี พร้อมเชื่อมั่นว่า นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. Kazuya Nashida) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคนใหม่ จะสามารถสานต่อความร่วมมือและความสันพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ