ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday November 26, 2019 17:13 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองนิติการ

3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

6. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

7. สำนักชั่งตวงวัด

8. สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ

9. สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

10. สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)

2. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)

3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (คงเดิม)

4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (ปรับหน้าที่และอำนาจ)

5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (ปรับหน้าที่และอำนาจ)

6. กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า (เปลี่ยนชื่อ)

7. กองชั่งตวงวัด (เปลี่ยนชื่อและปรับหน้าที่และอำนาจ)

8. กองตรวจสอบและปฏิบัติการ (เปลี่ยนชื่อ)

9. ยุบเลิก

10. กองสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ