ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday November 12, 2019 15:23 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างประกาศ

ประเด็น - รายละเอียด

1. กำหนดวันใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

2. กำหนดประเภทรถแทรกเตอร์ใช้แล้วทางการเกษตรสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร

(1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยาง

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.30.00.000

(2) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.91.10.000

(3) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 19 – 37 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.92.10.000

(4) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 38 – 75 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.93.10.000

(5) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 76 – 130 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.94.10.000

(6) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเกินเครื่องยนต์เกิน 130 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.95.10.000

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ